ליווי והקמת מרכזי מחוננים

מרכז חוגים והעשרה שהקמתי בבאר יעקב נולד מתוך מטרה לתת מענה לאוכלוסיית המחוננים והמצטיינים. המרכז הפך להיות מרכז מוביל, איכותי ובעל צביון קהילתי וחם. תפקידי כמנהלת הפדגוגית הינו לעצב את הווית המרכז כמרכז מחוננים ומצטיינים עם שימת לב לצרכיהם המיוחדים, רגשיים וקוגניטיביים של אוכלוסייה זו. אני שואפת למקסם את הישגי אוכלוסיית התלמידים, ההורים, המורים והצוות המנהל, תוך גישה ייחודית השמה לה למטרה לראות את הילד כאחד אין שני לו – בעל אישיות יצירתית, תבונה וקסם.

בבאר יעקב בניתי עבור התלמידים, יחד עם צוות המורות, מבנה חברתי המבוסס על קבוצת השווים (בניגוד לאוכלוסייה ההטרוגנית במסגרות אחרות) ופעלנו  לגיבוש יכולותיו של כל תלמיד להכיל את הפוטנציאל האישי הגלום בו ולא לוותר על “תיק המחוננות”.

הפרויקטים שאני מלווה כוללים:

  • יצירת קשר אישי עם כל אחד מהתלמידים ומיפוי יכולותיו של כל תלמיד.

  • קשר רצוף עם הורי התלמידים ודיווח על ביצועיהם ויכולתם.

  • המורים במרכז כולם מומחים בהוראת מחוננים בעלי גישה ייחודית המטפחת את הילד בהיבט הומניסטי חדשני.

  • אני רואה את  התלמיד המצטיין והמחונן כשגריר בקהילה עמה הוא בא במגע.

  • הדרכת הורים לילדים מחוננים.

  • הדרכה מקצועית של צוות המורים והטמעת תהליכים האופייניים להוראת מחוננים.

  • ראיון קבלה כולל התאמה ושיבוץ לתלמידים שלא הומלצו על ידי מנהלות לחוגים.

  • פיתוח טפסי הערכת מורים ותלמידים.

  • פיתוח קורסים עתידיים ומערכי שיעור ייחודיים למרכזי מחוננים.

  • ביצוע  הפעילות בממשקים עם מסגרות החינוך והנוער  בעיר.